Voice-Dialogue

Voice Dialogue

 


Voice Dialogue is een methode die in de jaren ’70 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten is ontwikkeld. Het is een dynamische methodiek die bij uitstek geschikt is om vastgeroeste patronen aan te pakken. Omdat je niet alleen praat over hoe je met dingen om wilt gaan, maar vooral ook diepgaand ervaart hoe het anders kan. Op een manier die bij jou past. Geen trucs. Wel een duurzame verandering in korte tijd. Een mens bestaat niet uit één enkele ik, maar uit veel verschillende ‘ikken’. We hebben het hier niet over een meervoudige persoonlijkheid, maar over het gegeven dat in de ene situatie een bepaald aspect van je persoonlijkheid prominenter aanwezig is dan een ander aspect. Dat maakt het soms ook zo moeilijk om beslissingen te nemen of wendingen in je leven te bewerkstelligen. Op spannende momenten merk je dat er in je hoofd een groot gesprek gaande is tussen verschillende aspecten van jouw persoonlijkheid die iets vinden of willen. Al die facetten grijpen op elkaar in en bemoeien zich met elkaar. Voice Dialogue leert je al die verschillende stemmen te horen, ernaar te luisteren en ze vervolgens de voor jou juiste plek te geven. Je wordt (weer) de regisseur over je eigen leven.